Onderhoud cv-ketel - alles wat je weten wilt.cv-ketelonderhoud hoe-koop-ik.nl

Gebruiksvoorwaarden

en Privacy

Cv-ketel offertes aanvragen. Hoe-Koop-Ik.nl Onafhankelijk.

Lees altijd de gebruiks-
voorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) die voorwaarden. Lees ook het Privacy Statement. Daarin staat wat we doen om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.

Gebruiksvoorwaarden en Privacy van hoe-koop-ik.nl

Lees ook de Privacy bepalingen van hoe-koop-ik.nl

De gebruiksvoorwaarden van hoe-koop-ik.nl

Op het gebruik van onze website  zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website  te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie en adviezen

Hoe-koop-ik.nl besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Hoe-koop-ik.nl probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.
De informatie en adviezen op onze website zijn bedoeld als algemene en indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.
Hoe-koop-ik.nl kan de gebruiker tests ter beschikking stellen waarmee een persoonlijk advies kan worden verkregen. Ook dit advies is algemeen en indicatief en enkel bedoeld om je een idee te geven van de bepaalde berekende waarden.  Wanneer je verkregen (test)resultaten en/of andere informatie van onze site gebruikt, waaronder een beslissing tot een aankoop, is dat je eigen verantwoordelijkheid en doe je dat voor eigen rekening en risico. Je kunt aan de inhoud van de verkregen testresultaten en/of andere informatie op onze site geen rechten ontlenen.

Hoe-koop-ik.nl is in geen geval verantwoordelijk of  aansprakelijk voor enige schade, ook niet voor rechtstreekse, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit het gebruik van informatie van de hoe-koop-ik.nl site.

Leveranciers

Hoe-koop-ik.nl stelt je in staat om op eenvoudige wijze in contact te komen met een of meerdere leveranciers. Hoe-koop-ik.nl geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier(s) en/of het door deze leverancier(s) aangeboden product of dienst.

Via onze website kun je een offerte opvragen. Wij sturen je aanvraag samen met je contactgegevens en de uitslag van de door jou ingevulde koopwijzer door naar de door jou aangegeven leveranciers. We sturen je een e-mail om te bevestigen dat je aanvraag voor offertes is doorgestuurd. Hoe-koop-ik.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde offerte verzoeken niet door te sturen, één en ander naar haar eigen oordeel.

Het eventueel niet nakomen door leveranciers (zoals installatiebedrijven) van met jou gemaakte afspraken en/of het niet naar verwachting uitvoeren door een leverancier van de door jouw opgedragen werkzaamheden kunnen hoe-koop-ik.nl niet worden verweten. Hoe-koop-ik.nl kan in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

Het uiteindelijk verlenen van een opdracht aan een leverancier is een zaak tussen jou en de leverancier (installatiebedrijf) van jouw keuze. Hoe-koop-ik.nl staat daar volledig buiten en is geen partij bij die overeenkomst.

Hyperlinks

Gebruik van de hyperlinks op onze site kan tot gevolg hebben dat je onze website verlaat. Hoe-koop-ik.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze  website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, danwel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te her gebruiken  zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De Privacy bepalingen van hoe-koop-ik.nl

Hoe-koop-ik.nl gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Dat doen we door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook bekend onder de afkorting AVG. Dit is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verordening zijn voor heel Europa belangrijke zaken geregeld over de handhaving van privacy.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is hoe-koop-ik.nl B.V, gevestigd in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50580701.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Als je de koopwijzer op hoe-koop-ik.nl invult, krijg je een persoonlijk resultaat zonder dat wij je vragen om je contactgegevens. Als je besluit om via hoe-koop-ik.nl ook offertes aan te vragen, hebben wij wel contactgegevens van je nodig. Denk daarbij aan naam, geslacht, postcode, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Je geeft toestemming voor het opslaan en gebruik van die gegevens door het vinkje dat je aanklikt bij de aanvraag.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Wanneer je een offerte aanvraagt, vraag je of een of meerdere leverancier(s) contact met je willen opnemen voor een offerte. Daarbij verleen je ons toestemming om je contactgegevens te gebruiken om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek, om onze dienstverlening te kunnen toetsen en om je van tijd tot tijd te informeren over nieuwe producten en diensten.

Wij sturen je aanvraag samen met je contactgegevens door naar de door jou aangegeven leveranciers. De leveranciers ontvangen ook de uitslag van de door jou ingevulde koopwijzer. Daarmee kunnen zij de offerte aan jou goed voorbereiden. We sturen je een e-mail om te bevestigen dat je aanvraag voor offertes is doorgestuurd. De leveranciers kunnen naar aanleiding van je verzoek om een offerte ook telefonisch contact met je opnemen, ook als je jouw telefoonnummer hebt laten registreren in het bel-me-niet register. Na ongeveer 6 weken nadat je een verzoek om een offerte hebt ingevuld kun je van hoe-koop-ik.nl een e-mail ontvangen om te vragen of je tevreden bent over onze dienstverlening.

Bewaren

Bij hoe-koop-ik.nl kun je voor verschillende producten offertes aanvragen. Die zijn bijna allemaal bedoeld om je huis te verbeteren. Die producten hebben vaak met elkaar te maken. Daarom bewaart hoe-koop-ik.nl jouw aanvraag voor een periode van 12 maanden.
De leveranciers die jou benaderen voor een offerte bewaren jouw gegevens maximaal 6 maanden. Als je klant wordt bij een van hen, dan gelden hun AVG-richtlijnen.

Beveiliging

Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies

Hoe-koop-ik.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden op de harde schijf van je computer geplaatst. Het zijn kleine tekstbestandjes. Zij kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Pas hiervoor de instellingen in je browser aan. Omdat iedere browser anders is verwijzen we je naar de "help-functie'' van je browser voor het instellen van jouw voorkeuren. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Welke cookies?
1)Hoe-koop-ik.nl  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken De gegevens van Google Analytics helpt ons de inhoud van hoe-koop-ik.nl te verbeteren.

Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag op onze website, bijvoorbeeld welke pagina's je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of je via een van onze partners naar onze website bent doorgelinkt, t of van een voorziening of dienst gebruik hebt gemaakt en om welke  voorzieningen of diensten het daarbij ging. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee jouw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken.

2) Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze website niet iedere keer dezelfde informatie hoeft in te voeren. Daarom plaatst Hoe-koop-ik.nl een cookie om jouw antwoorden op de vragen in de Koopwijzer te onthouden.
Deze gegevens blijven maximaal 7 dagen bewaard. Accepteer je geen cookies? Dan worden bij een offerte aanvraag jouw antwoorden op de vragen uit de Koopwijzer niet meegestuurd. Daardoor kunnen de bedrijven waarvan je een offerte wilt hebben, jouw aanvraag minder precies opvolgen.

Links

Op de site hoe-koop-ik.nl tref je mogelijk een aantal links aan naar andere sites die niet tot hoe-koop-ik.nl behoren. Hoe-koop-ik.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor de omgang van je persoonsgegevens door deze.

Wijzigingen

Hoe-koop-ik.nl kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?

Bij vragen kun je een e-mail sturen aan privacy@hoe-koop-ik.nl. Wil je jouw gegevens corrigeren,  inzien, verwijderen of heb je bezwaar tegen de verwerking van je gegevens door hoe-koop-ik.nl, dan kun je eveneens een email sturen aan privacy@hoe-koop-ik.nl.

Ontdek alles over onderhoud cv-ketel