Dakkapel - alles wat je weten wilt.hoe-koop-ik.nl dakkapel

Gebruiksvoorwaarden

voor de duidelijkheid

Dakkapel offertes aanvragen. Gratis en vrijblijvend. Onafhankelijke info van hoe-koop-ik.nl over de dakkapel.

Lees altijd de gebruiks-
voorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) die voorwaarden. Lees ook het Privacy Statement. Daarin staat wat we doen om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.

Meer over de dakkapel

Volg ons ook op:
Twitter
Facebook
Google+

Lees het laatste nieuws over dakkapellen

De gebruiksvoorwaarden van hoe-koop-ik.nl

Op het gebruik van onze website  zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website  te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie en adviezen

Hoe-koop-ik.nl besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Hoe-koop-ik.nl probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.
De informatie en adviezen op onze website zijn bedoeld als algemene en indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.
Hoe-koop-ik.nl kan de gebruiker tests ter beschikking stellen waarmee een persoonlijk advies kan worden verkregen. Ook dit advies is algemeen en indicatief en enkel bedoeld om je een idee te geven van de bepaalde berekende waarden.  Wanneer je verkregen (test)resultaten en/of andere informatie van onze site gebruikt, waaronder een beslissing tot een aankoop, is dat je eigen verantwoordelijkheid en doe je dat voor eigen rekening en risico. Je kunt aan de inhoud van de verkregen testresultaten en/of andere informatie op onze site geen rechten ontlenen.

Hoe-koop-ik.nl is in geen geval verantwoordelijk of  aansprakelijk voor enige schade, ook niet voor rechtstreekse, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit het gebruik van informatie van de hoe-koop-ik.nl site.

Leveranciers

Hoe-koop-ik.nl stelt je in staat om op eenvoudige wijze in contact te komen met een of meerdere leveranciers. Hoe-koop-ik.nl geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier(s) en/of het door deze leverancier(s) aangeboden product of dienst.

Via onze website kun je een offerte opvragen. Wij sturen je aanvraag samen met je contactgegevens en de uitslag van de door jou ingevulde koopwijzer door naar de door jou aangegeven leveranciers. We sturen je een e-mail om te bevestigen dat je aanvraag voor offertes is doorgestuurd. Hoe-koop-ik.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde offerte verzoeken niet door te sturen, één en ander naar haar eigen oordeel.

Het eventueel niet nakomen door leveranciers van met jou gemaakte afspraken en/of het niet naar verwachting uitvoeren door een leverancier van de door jouw opgedragen werkzaamheden kunnen hoe-koop-ik.nl niet worden verweten. Hoe-koop-ik.nl kan in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

Het uiteindelijk verlenen van een opdracht aan een leverancier is een zaak tussen jou en de leverancier van jouw keuze. Hoe-koop-ik.nl staat daar volledig buiten en is geen partij bij die overeenkomst.

Hyperlinks

Gebruik van de hyperlinks op onze site kan tot gevolg hebben dat je onze website verlaat. Hoe-koop-ik.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze  website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, danwel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te her gebruiken  zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ontdek alles over de dakkapel

Welke dakkapel voor jou?

Doe de dakkapel Koopwijzer

Ontvang advies op maat.

Wat past het best bij jouw huis?

Hoeveel ruimte win je?

Wat zijn de dakkapel kosten?

start de koopwijzer

Gratis dakkapel offertes

√ Bij ervaren dakkapel bedrijven

√ 3 offertes met 1 aanvraag

Gratis en vrijblijvend

√ Vergelijk adviezen en kosten

vraag gratis offertes aan

Vergelijk dakkapellen

Kijk & Vergelijk soorten dakkapel:
Houten dakkapel
Kunststof dakkapel
Dakopbouw
Prefab dakkapel en meer
vergelijk dakkapellen

dakkapel: alle informatie